Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Czechpoint

Co je Czech POINT
Czech POINT  – pro výpisy nemusíte nikam jezdit
Pro občana to znamená, že nemusí jezdit do Chrudimi na Katastrální úřad (nebo v případě dalších rejstříků žádat úřady, které vedou příslušné evidence), aby zde získal výpis z rejstříku, ale stačí mu přijít na úřad,  kde potřebnou listinu dostane také. Největší zájem byl zatím o výpisy z katastru nemovitostí, menší o výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku.

Ve výhledu je postupné rozšíření služeb systému Czech POINT, jehož cílem je vytvořit pro občany službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT by měl přinést značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

 


Katastr nemovitostí
 Co potřebujete: Údaje o nemovitosti, k níž požadujete výpis: katastrální území, číslo parcely nebo číslo popisné/evidenční
Kolik  zaplatíte:  100 Kč za první stránku výpisu, 50 Kč za každou další stránku
Komu může být vydán:  Rejstřík je ze zákona veřejný, k vydání stačí zaplatit správní poplatek

Obchodní rejstřík a živnostenský rejstřík
 Co potřebujete:   IČO organizace, k níž požadujete výpis
Kolik  zaplatíte:   100 Kč za první stránku výpisu, 50 Kč za každou další stránku
Komu může být vydán:   Rejstříky jsou ze zákona veřejné, k vydání stačí zaplatit správní poplatek

Rejstřík trestů
 Co potřebujete:  Platný doklad totožnosti
Kolik  zaplatíte:  50 Kč za každou stránku výpisu
Komu může být vydán:  Rejstřík trestů je ze zákona neveřejný, výpis bude vydán pouze žadateli, kterého se výpis týká a který se prokáže platným dokladem totožnosti a zaplatí správní poplatek